Atvirų duomenų propagavimo būdai, įskaitant hakatonus ir duomenų žurnalistiką.

Atvirus duomenis galima skatinti ir propaguoti įvairiais būdais. Vienas iš labiausiai paplitusių būdų – hakatonai. Hakatonas – tai paprastai kelias dienas trunkantis renginys, kurio metu programuotojai ir kūrėjai susirenka bendradarbiauti įgyvendinant projektus, kuriuose naudojami atviri duomenys. Šių renginių metu dalyviai panaudoja savo įgūdžius kurdami naujoviškas taikomąsias programas, paslaugas ar priemones, pagrįstas atviraisiais duomenimis. Hakatonai gali suburti bendruomenes ir padidinti informuotumą apie atvirų duomenų vertę, taip pat paskatinti naujų idėjų, kaip juos prasmingai panaudoti. Be to, vietos valdžios institucijos gali rengti konkursus, kad gautų visuomenės idėjų, kaip geriausiai panaudoti atvirų duomenų priemones ir išteklius.
Kiti būdai – teikti finansavimą arba dotacijas projektams, kuriuose naudojami atviri duomenys, ir šviesti visuomenę, kaip juos gauti ir interpretuoti. Vyriausybės taip pat gali remti su atviraisiais duomenimis dirbančius universitetus ar ne pelno organizacijas, teikdamos išteklius arba sudarydamos sąlygas šių subjektų partnerystei. Galiausiai, vyriausybės gali užtikrinti, kad skelbdamos duomenų rinkinius jos laikytųsi atvirų duomenų standartų, taip pat aktyviai ieškoti suinteresuotųjų šalių atsiliepimų, kad geriau suprastų, kaip atvirus duomenis padaryti prasmingesnius ir naudingesnius. Laikydamosi šių veiksmų, vyriausybės gali užtikrinti, kad atvirų duomenų potencialas būtų visiškai išnaudotas.
Apibendrinant galima teigti, kad atviri duomenys turi didžiulį potencialą informuoti apie sprendimų priėmimą, skatinti inovacijas ir gerinti valdžios sektoriaus paslaugas daugelyje sričių. Vyriausybės turėtų pasinaudoti šia galimybe ir įvairiais būdais, pavyzdžiui, hakatonais, konkursais, finansavimu ir švietimu, propaguoti ir skatinti atvirų duomenų naudojimą. Atsižvelgdamos į šias strategijas ir aktyviai bendradarbiaudamos su suinteresuotosiomis šalimis, vyriausybės gali užtikrinti, kad atviri duomenys būtų naudojami visu pajėgumu.