16 datasets found

Organizacijos: Valstybinė darbo inspekcija Gairės: IVPK import

Filter Results
 • VDI viešosios konsultacijos

  Valstybinės darbo inspekcijos viešosios konsultacijos darbo saugos, darbuotojų sveikatos, darbo santykių , darbo teisės klausimais.
 • Socialinis dialogas

  Rekomendacijos dėl socialinio dialogo vystymo, Kodekso nuostatų, kurias darbdavys gali įgyvendinti tik su darbuotojų atstovais, sąrašas ir metinės ataskaitos apie DSS būklę bei...
 • Neblaivaus darbo pavojai

  Neblaivaus darbo pavojai ir rekomendacijos darbdaviams ir darbuotojams, prevencijos priemonės
 • Nelegalus darbas

  Nelegalaus darbo kontrolės kordinavimas ir priemonės vykdant nelegalaus darbo prevenciją
 • Nelaimingi atsitikimai

  Informacija apie tiriamus ir ištirtus sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, NA sąrašai, statistika, dinamika, NA paieška.
 • Laikinasis įdarbinimas

  Laikinojo įdarbinimo įmonių teikiama Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams informacija apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo...
 • VDI - jaunimui

  Informacija jaunimui, kaip turi būti sudaryta darbo sutartis, kokios yra darbuotojo teisės ir pareigos bei atsakymai į kitus svarbius klausimus. Informacija darbdaviams,...
 • Darbo santykių pasibaigimas dingus darbdaviui

  Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašas
 • Apskričių DSS komisijos

  Apskričių DSS komisijos (APSKRIČIŲ TERITORINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJŲ NARIAI IR JUOS DELEGAVUSIOS ORGANIZACIJOS)
 • Norminiais aktais nustatytos formos

  Norminiais aktais nustatytos formos
 • Profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigos

  Profesinės rizikos veiksnių tyrimo įstaigos, pradėjusios profesinės rizikos veiksnių tyrimo veiklą, paštu, faksu ar elektroniniu paštu teikia apie tai informaciją Lietuvos...
 • Metodinės rekomendacijos

  Metodinių rekomendacijų paieška pagal kategorijas arba pagal darbą
 • Metinės ataskaitos apie DSS būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respubl...

  Metinės ataskaitos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse
 • Darbo ginčų komisijos

  Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus. Pabrėžtina, jog darbuotojo atleidimo iš darbo ar...
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo informacinė sistema

  DSSAS pagrindinė funkcija – teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, naujinti, saugoti, sisteminti ir teikti informaciją, skirtą specialistų - darbuotojų saugos ir sveikatos...
 • Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema

  EPDS skirta darbdaviams nuotoliniu būdu teikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos...
Šį registrą taip pat galite pasiekti pasinaudodami API (žiūrėkite API dokumentacija).