3 datasets found

Filter Results
  • Lietuvos Respublikos jūrininkų registras

    Registro paskirtis – registruoti asmenis, kuriems išduodami LR jūrinio laipsnio diplomai, kvalifikacijos liudijimai ir jūrininko knygelės, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti,...
  • LR vidaus vandenų laivų registras

    Registro paskirtis – rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti, naudoti, naikinti duomenis apie vidaus vandenų transporto priemones ir jų...
  • Lietuvos Respublikos jūrų laivų registras

    Registro paskirtis – įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti duomenis apie jūrų laivus bei nebaigtus...