13 datasets found

Filter Results
 • Sutarčių registro statistika

  Statistikos duomenys apie Sutarčių registre įregistruotas sutartis, jų pakeitimus ir pabaigą.
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro statistika

  Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis,...
 • Įgaliojimų registro statistika

  Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą.
 • Vedybų sutarčių registro statistika

  Statistikos duomenys apie Vedybų sutarčių registre įregistruotas vedybų sutartis, turto padalijimo faktus.
 • Testamentų registro statistika

  Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus.
 • Turto arešto aktų registro statistika

  Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų...
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

  Registro objektai - asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos...
 • Įgaliojimų registras

  Registro objektai: notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai; notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai; fizinių asmenų duodami, informacinių technologijų...
 • Vedybų sutarčių registras

  Registro objektai yra vedybų sutartys; sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui; turto padalijimo faktai. Viešai...
 • Sutarčių registras

  Registro objektai - pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise,...
 • Turto arešto aktų registras

  Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį...
 • Testamentų registras

  Registro objektai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti (priimti saugoti) testamentai ir palikimo...
 • Lietuvos Respublikos hipotekos registras

  Hipotekos registras - pagrindinis valstybės registras. Registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Viešai skelbiami...