Pirkimo sutartys

Perkančiosios organizacijos viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje

Duomenys ir ištekliai

This dataset has no data

Papildoma informacija

Laukas Reikšmė
Šaltinis http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109
Palaikytojas pagalba@vpt.lt
Last Updated Gruodis 24, 2016, 15:13 (EET)
Sukurtas Gruodis 24, 2016, 15:13 (EET)
IVPK Code 6237
IVPK URL http://opendata.gov.lt/index.php?vars=/public/public/print/748/