Fizinių asmenų, kuriems draudžiama eiti vadovo pareigas, sąrašas

Fizinių asmenų, kuriems pagal Įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001, Nr. 31-1010) 10 str. 14 dalį draudžiama eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, sąrašas

Duomenys ir ištekliai

This dataset has no data

Papildoma informacija

Laukas Reikšmė
Šaltinis http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/apribojimai-vadovams/
Palaikytojas info@avnt.lt
Last Updated Gruodis 24, 2016, 15:11 (EET)
Sukurtas Gruodis 24, 2016, 14:47 (EET)
IVPK Code 6016
IVPK URL http://opendata.gov.lt/index.php?vars=/public/public/print/527/