Kultūros vertybių registras

Kultūros vertybių registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme

Duomenys ir ištekliai

This dataset has no data

Papildoma informacija

Laukas Reikšmė
Šaltinis http://kvr.kpd.lt/
Palaikytojas edis@heritage.lt
Last Updated Gruodis 24, 2016, 15:11 (EET)
Sukurtas Gruodis 24, 2016, 14:47 (EET)
IVPK Code 5800
IVPK URL http://opendata.gov.lt/index.php?vars=/public/public/print/311/